Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilmelding - inden du starter

Her kan du læse, hvordan du bliver tilmeldt sprogundervisningen i Norddjurs Kommune.

Tilmelding

Tilmelding til sprogundervisningen sker altid gennem din sagsbehandler i Jobcenter Norddjurs, som henviser dig til os.

Inden du kan starte på at lære dansk i Norddjurs Kommune, skal du visiteres.

En visitation er en samtale, hvor vi sammen finder ud af, hvor meget dansk du allerede kan. Det er en lærer på skolen, der visiterer.

I løbet af samtalen taler vi om, hvad dine ønsker til fremtiden i Danmark er, og hvilken baggrund du har fra dit hjemland: Din erfaring på arbejdsmarkedet, hvor mange år du har gået i skole og om du evt. har en uddannelse.


Vi undersøger, hvor meget du kender til det danske sprog:
• din erfaring med det latinske alfabet
• dit kendskab til danske ord og vendinger
• din evne til at læse korte og længere ord og en mindre tekst
• om du kan tale og udtrykke dig på dansk
• om du kan skrive dit navn og enkelte danske ord eller sætninger
• din fortrolighed med tallene.


Hvilken danskuddannelse skal du på?

Samtalen skal afgøre, hvilken danskuddannelse du skal på. Der er tre forskellige danskuddannelser. Der er der også specielle forløb for unge og jobrettede uddannelser.

Danskuddannelse 1: Passer godt til dig, som ikke har gået i skole eller har få års skolegang.
Danskuddannelse 2: Passer godt til dig, der har gået i skole 6-10 år.
Danskuddannelse 3: Passer godt til dig, som har gået i skole 11 år eller mere.

Vi tager hensyn til dig

Vi tager dog altid hensyn til dine personlige planer for fremtiden, dine ønsker til job eller uddannelse og din øvrige situation, der kan betyde noget for din danskuddannelse.
Vi ønsker, at sprogundervisningen bliver et positivt forløb, der kan hjælpe dig videre som ny borger i Danmark.

Når du er tilmeldt en af de tre danskuddannelser, får du information om startdato og mødetider. Vi fortæller også, hvorfor det er vigtigt at du møder op og hvad vi forventer af dig.

Betaling af depositum og deltagergebyr

Hvis du er fra et EU-land, skal du som udgangspunkt betale et depositum på kr. 1.250 inden du starter på skolen eller er startet efter den 01-07-2017. Det gælder dog ikke hvis du tidligere har modtaget danskundervisning på en sprogskole eller er au pair eller familiesammenført til en dansker.

Derudover skal du siden d. 01-07-2018 betale et deltagergebyr på kr. 2.000 for hver modul. Gebyret skal være indbetalt, før du kan begynde undervisningen.

Du skal indbetale beløbet til vores konto i vores bank:

Djurslands Bank: Reg: 7320 - Konto: 1586457.

Du kan få dit depositum tilbage når du stopper eller afslutter din danskuddannelse, men IKKE dit deltagergebyr. 

 

Find vej til Sprogskolen

Klik på kortet for at finde Sprogskolen: