Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Information til S-kursister

Sprogundervisningen er åben

For borgere der har fået tilbud om danskundervisning før 1/1 2018 - og som stadig har en gyldig danskret (dvs. tilbuddet må ikke være udløbet), er der indført en overgangsordning.

Den tidligere 3-årige danskret gælder indtil man har bestået testen på den nuværende modulindplacering.

Hvem får et klippekort?

 1. S-kursister (selvforsørgerkursister):
 2. Udlændinge, der har fået opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse eller studier
 3. Au pair
 4. Medfølgende familiemedlemmer til de overstående kategorier 1 og 2
 5. Nordiske statsborgere
 6. Udlændinge med opholdsret i medfør af de EU-retlige regler
 7. EU-grænsependlere

Hvis du er S-kursist, har du ret til gratis danskuddannelse efter en klippekortmodel i op til 3,5 år inden for en tidsramme på 5 år

Klippekortmodellen ser sådan ud

 Klippekort

Hvornår starter klippekortet?

 • Hvis du lige er kommet til Danmark, sender din kommune dig et brev med information om din ret til danskuddannelse. Straks herefter starter perioden med ret til 5 års danskuddannelse.
 • Hvis du allerede er begyndt på din danskuddannelse, så starter klippekortet, når du begynder på et nyt modul.

Hvordan virker klippekortet?

 • Når du går i gang med dit første modul, aktiverer du samtidig klippekortet, uanset om du møder op til undervisningen eller ej.
 • Når du er startet på et klip, så kan du ikke stoppe det igen.
 • Når du har bestået en modultest, stopper klippet, og det næste klip går automatisk i gang. Du kan således ikke overføre tid fra ét klip til det næste.
 • Klippekortet administreres af sprogskolen. Du kan altid spørge din lærer om, hvor meget du har brugt af dit klippekort, og dermed hvor meget du har tilbage. 

Hvad hvis du ikke bliver færdig med et modul på ét klip?

 • Hvis du ikke når at tage din modultest i løbet af den tid, et klip varer, så skal du bruge næste klip på klippekortet. Det betyder, at du vil mangle et klip i slutningen af danskuddannelsen. 

Pauser

 • Hvis du har brug for det, er der plads til, at du i løbet af de 5 års ret til danskuddannelse kan indlægge nogle pauser fx til ferie, barsel m.m. Det er bedst at holde pause mellem modulerne, dvs. når du har bestået en modultest.
 • Hvis du vælger at holde pause mellem to moduler, skal du meddele det skriftligt til sprogskolens administration. Så udsætter vi tidspunktet for, hvornår næste klip går i gang.
 • Hvis du vælger at holde pause midt i et modul, så kører klippet videre, og du kan ikke stoppe det.

Skriv en mail til sprogundervisning@norddjurs.dk og gerne CC susas@norddjurs.dk

14 dage før, du skal holde pause i undervisning:

 

Hej

Jeg vil gerne holde pause efter bestået modultest

til d. ________________________________________

på grund af __________________________________.

 

Med venlig hilsen,

Navn ____________________

CPR.nr___________________

Hvem får ikke et klippekort?

I-1 kursister:

 1. Udlændinge med opholdstilladelse som flygtning der har fået asyl, humanitær opholdstilladelse eller opholdstilladelse på andet asylrelateret grundlag
 2. Udlændinge, der har fået opholdstilladelse med henblik på familiesammenføring med flygtninge

I-2 kursister:

Udlændinge, der er familiesammenført med en dansk statsborger efter Udlændingeloven

Har du spørgsmål?

Du må gerne læse:

Orienteringsskrivelse om ændringer af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. med ikrafttræden den 1. januar 2018 (klippekort samt ændring af adgang til forlængelse af uddannelsesperiode og klippekort for S-kursister)

 

 

Find vej til Sprogskolen

Klik på kortet for at finde Sprogskolen: