Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vision

Norddjurs Kommunes Sprogundervisning er en del af Norddjurs-modellen.

Norddjurs-modellen er kommunens strategi for en velfungerende integration af flygtninge og indvandrere.

Den bygger på en tidlig indsats og kontakt med borgeren, samt et velfungerende samarbejde mellem kommune, jobcenter og arbejdsmarked. Herunder et tidligt tilbud om sprogundervisning og introduktion til en specifik branche. 

Tilgangen er empowerment – forventningen om at det er muligt for alle flygtninge og indvandrere at komme i job eller uddannelse, så de kan forsørge sig selv – og at alle kan noget og vil noget.

Formålet er, at flygtninge og indvandrere hurtigst muligt får de bedst tænkelige betingelser for et velfungerende liv ved at de, alt efter deres ressourcer, bliver selvforsørgende deltagere på arbejdsmarkedet og borgere i det danske samfund på lige fod med øvrige borgere..

Læs mere om integration i Norddjurs Kommune

Læs mere om samarbejdet med erhvervslivet om integration og Norddjurs-modellen