Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kursistråd

I kursistrådet sidder repræsentanter for alle danskuddannelser

De er valgt af skolens kursister og går selv på sprogskolen. Kursistrådets formål er at hjælpe med at gøre skolen til et godt sted at være kursist og et godt sted at lære dansk. 

Kursistrådet mødes en gang om måneden for at udveksle erfaringer og meninger om sprogskolen. Så vidt muligt deltager skolens leder i kursistrådsmøderne, sådan at feedback omkring skolen høres og bruges aktivt.

Hvis der sker større forandringer på skolen, skal kursistrådet involveres tidligt i beslutningsprocessen for at sikre at kursisternes stemme bliver hørt.

På hvert møde melder hvert medlem ind med ros, kritik og gode idéer vedrørende hverdag og visioner på skolen.

Det er afgørende at kursistrådet spiller en aktiv rolle i at sikre en god og effektiv kommunikation mellem ledelse, undervisere og kursister på skolen.