Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Din økonomi

Lavere integrationsydelse - højere danskbonus fra 31. juli 2018

Folketinget har 19. april 2018 vedtaget lovforslag L120. Vedtagelsen betyder nedsættelse af integrationsydelsen med 3%. Fra udbetalingen d. 31. juli 2018 gælder den nye sats.

Integrationsydelsen nedsættes med virkning fra 1. juli 2018. 

Derudover betyder vedtagelsen, at der indføres en ny danskbonus. Det nuværende dansktillæg på 1500 kroner bliver ændret månedligt til en bonus, som bliver beregnet som et skattepligtigt månedligt tillæg på 1560,00 kroner. Danskbonussen bliver tidsbegrænset og kan højest udbetales i seks måneder. Kriterierne for at modtage danskbonus, er de samme som gælder for dansktillæg.

Derudover indføres der en skattefri danskbonus på 6000 kroner til udlændinge, der er omfattet af integrationsprogrammet, men ikke modtager integrationsydelse.

Ansøgningsskema - danskbonus. Dette får du ved henvendelse på Borgerservice.

Retsinformation om danskbonus

Orientering om nedsættelse af integrationsydelse og danskbonus

BONUS til SELVFORSØRGERE
Som selvforsørger har du mulighed for selv at søge om en danskbonus på ca. 6000 kr. hvis du har bestået en Prøve i dansk 2 eller 3 eller minimum bestået FVU trin 2 – gældende fra januar 2018.
Du kan evt. allerede nu henvende dig på ydelseskontoret for at få afklaret om du er berettiget til denne bonus. 

Når du har bestået din prøve kan du henvende dig på ydelseskontoret og du skal medbringe dit eksamensbevis som dokumentation.
Ovenstående gælder selvforsørgende udlændinge, men ikke udlændinge på integrationsydelse og heller ikke EU borgere.